معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث واحد تولید لوازم بهداشتی و ساختمان گذرگاه مرزی ریمدان
بخش : صنعت زیر بخش : صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی
خدمات تولیدی : صنعتی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

لوازم بهداشتی ساختمان شامل تجهیزات جانبی است که بعد از پایان یافتن و تکمیل ساختمان برای بهداشت سلامت و راحتی ساکنین ساختمان استفادهمیشود. در حال حاضر ظرفیت تولید لوازم بهداشتی ساختمان در ایران حدود 55 هزار تن در سال است بر اساس آمار سال 1400 تولید داخلی محصول حدود22هزار تن بوده است صادرات این محصول حدود 2.5 هزار تن و واردات آن حدود 1000تن است .

ظرفیت : 3200تن

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 765,000,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 114,750,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 2
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 7,027,650,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 95

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.