معرفی پروژه

عنوان پروژه : تولید انواع کمپاندومستربچ های پلمیری
بخش : صنعت زیر بخش :
خدمات تولیدی : ظرفیت تولید کامپاند مستربچ در ایران در حدود 1980هزار تن در سال و مصرف سالیانه کشور حدود 201 هزار تن می باشد. و عمدتا توجیه اقتصادی طرح در صادرات محصول می باشد. محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

مستربچ و کمپاند یکی از محصولات پلمیری است این محصولات شامل ترکیباتی از قبیل پلیمر و نوعی پودر است که باعث تقویت ساختارهای پلیمر می گردند . به طور کلی مواد ترمو پلاستیک که پایه و اساس اکثر آنها پلمیر هستند نمی توانند خواسته بسیاری از صنعتگران را در هنگام تولید محصولاتی با پایه پلیمر را برآورده سازند.به این ترتیب باید این پایه های پلیمری با ترکیبات معینی ترکیب گردند و خواص پلیمرهای مورد نظر را تقویت کنند . اصلی ترین تفاوتی که بین کمپاندومستربچ وجود دارد به این موضوع مرتبط است مستربچ یک افزودنی است که به پلیمر پایه اضافه می شود تا خواصی را به آن اضافه کند. ولی کامپاند بطور مستقیم وارد دستگاه می شود. تا محصول نهایی تولید گردد. مواد اولیه مورد نیاز پلی اتیلن سنگین و سبک، پلی اتلین سبک خط وپلی پرولین الیاف شیشه پلی آمید است.

ظرفیت : 7250 تن

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 740,700,000,000 ریال نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : دوره بازگشت سرمایه(PP) : 2
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 19,586,700,000,000 ریال
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 190

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.