معرفی پروژه

عنوان پروژه : تولید و مونتاژ ابزار آلات صنعتی-کشاورزی-ساختمانی
بخش : صنعت زیر بخش : کشاورزی و شیلات
خدمات تولیدی : کشاورزی و ساختمان محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

تولید و مونتاژ ابزار آلات صنعتی-کشاورزی-ساختمانی(انواع بیل-انواع داس-توی سوهان-انواع آچار-آنواع اره-انواع پیچ گوشتی-انواع قیچی باغبانی-انواع چکش-انواع شن کش)

ظرفیت : 820 تن

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 99,200,300,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 418,337,403,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 517,537,703,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 25

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.