نام واحد تلفن
سامانه پیغامگیر صوتی شبانه روزی حوزه نظارت و ارزیابی عملکرد جهت دریافت شکایات، اعلامات، انتقادات و پیشنهادات 35312225- 054
فرمانداری شهرستان چابهار 35330300- 054
شهرداری چابهار 35320004- 054
اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان چابهار 35335051- 054
روابط عمومی شهرداری چابهار 137- 054
آتش نشانی منطقه آزاد 125- 35314444
اورژانس 115
انتقادات و پیشنهادات ستاد نوروزی 35312323- 054
پلیس 110
پاسگاه انتظامی منطقه آزاد چابهار 35312209- 054
ستاد اجرائی خدمات سفر منطقه آزاد 35312323 و 35312244- 054
روابط عمومی منطقه آزاد چابهار 35312357- 35312230- 054
فرودگاه 7- 35332005- 054
رئیس واحد گردشگری 09159456900
تلفن گویای سازمان منطقه آزاد 35312244- 35312323- 054
سامانه اطلاع رسانی گردشگری کشور 09669
اطلاعات پرواز 199
اداره پست 19- 35322220- 054
کنترل ترافیک منطقه آزاد 35312269- 054
امداد خودرو (ایران خودرو) 35333337- 054- 096440
امداد خودرو (سایپا) 35323945- 054- 09151951230
نمایندگی تویوتا 35312378- 054- 09151450130