شهرک لجستیک

شهرک انرژی های تجدید پذیر

شهرک فناوری اطلاعات و ارتباطات

شهرک صنعتی تجهیزات پزشکی

شهرک تخصصی فرآوری خرما

شهرک خودرو

شهرک شیلات

شهرک شیمیایی سبک

شهرک صنایع غذایی

احداث آب‌شیرین‌کن