معرفی پروژه

عنوان پروژه : واحد تولید چسب یلی وینیل استات
بخش : صنعت زیر بخش : پلیمری و شیمیایی و پتروشیمی
خدمات تولیدی : محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

چسب ها ترکیباتی طبیعی و یا مصنوعی هستند که چسبناک بوده و تحت شرایطی سفت می شوند یکی از رایج ترین چسبهای چوب پلی وینیل استات است که جایگزین مناسبی برای چسب پروتئین حیوانی است از مواد دیگر کاربرد یلی وینیل استات در تهیه چسب گرانولی حرارتی می باشد.

 

ظرفیت : 45000 تن

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 18,417,150,000,000 ریال نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : دوره بازگشت سرمایه(PP) : 7 سال
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 14,878,350,000,000 ریال
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 24

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.