معرفی پروژه

عنوان پروژه : واحد تولید انواع شوینده
بخش : صنعت زیر بخش : پلیمری و شیمیایی و پتروشیمی
خدمات تولیدی : محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

دتر جنت ها ماده تمیز کننده ،سور فاکتانت و یا مخلوطی از چند سورفاکتانت باخاصیت پاک کنندگی در محلول ها می باشد. این مواد معمولا جز و دسته بندی الکیل بنزن سولفونات ها هستند.خانواده ای از ترکیبات شبیه صابون ، که در آب به سختی حل می شوند . فرآیند تولید پودرهای شوینده فرآیند نسبتاً ساده ای است در فرآیند تجاری ، ابتدا مواد اولیه در مخلوط کن بزرگی ریخته می شوند و فرایند آلگو مراسیون و خنثی سازی انجام می شود. سپس مخلوط توسط خنک کننده ها به بخش سبک سازی انتقال می آید . مرحله تولید نهایی سبک سازی میکس نهایی برای تولید پودر نهایی و بسته بندی است.

 

ظرفیت : 8000 هزار تن

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 209,285,150,000 ریال نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : دوره بازگشت سرمایه(PP) :
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 2,181,150,000,000 ریال
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 86

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.