اماکن پذیرایی تلفن نشانی
رستوران مکران

054-35323350

054-35323494

چابهار، دریای کوچک،مجتمع بزرگ تفریحی پذیرایی دریای مکران

http://www.makoransea.com/

رستوران بلوچ 35332182- 054- 09153455954 چابهار، تقاطع بلوار امام(ره) و بلوار کارگر
رستوران بام چابهار   منطقه آزاد، بالاتر از مجتمع صدف
رستوران پلاژ ساحلی خلیج 09336508063- 09156307058 چابهار، میدان شیلات، جنب ساحل
رستوران تهرانی 35332667- و 35334836-054 چابهار، بلوار امام(ره) روبروی شبکه بهداشت شهرستان
رستوران دریا 35314517.18-054 منطقه آزاد، میدان امام خمینی جنب هتل لیپار
رستوران مارال 35312108-054و 09120654814 منطقه آزاد، طبقه فوقانی مجتمع طلا
رستوران خزر   چابهار، بلوار امام(ره) روبروی اتفاقات برق
رستوران هتل لیپار 35312100- 054 منطقه آزاد، میدان امام خمینی (ره)، هتل لیپار
رستوران نمونه 35333310- 054 چابهار، بلوار امام(ره) بعد از میدان شهداء
رستوران پلاژ ساحلی تیس(براسان) 09155452330 منطقه آزاد، پلاژ ساحلی تیس
رستوران دهلی دربار   چابهار، بعد از میدان شیلات، بلوار توحید
رستوران مجموعه گردشگری اقیانوس 09361969755- 09156307058 منطقه آزاد، دروازه اقیانوس
رستوران هتل صدف 35312153-054 منطقه آزاد، مجتمع صدف، هتل آپارتمان صدف
رستوران تاج محل   چابهار، کمربندی جنوبی، مجتمع تفریحی دریا بزرگ
پیتزا لمون 09151451397-35313040-054 منطقه آزاد، ضلع غربی مجتمع تیس
کباب سرای مهدی 09159455205-35330133-054 چابهار، بلوار امام(ره) روبروی خوابگاه جهاد کشاورزی
رستوران سنتی اقیانوس (لنج) 09155988072 منطقه آزاد، میدان امام خمینی، دروازه اقیانوس
رستوران هتل فردوس 35314670- 054 منطقه آزاد، جنب مجتمع تجاری فردوس
رستوران ملل 35334233- 054و 09118855376 چابهار، بلوار امام خمینی (ره)، جنب اداره دارائی