معرفی پروژه

عنوان پروژه : پودر لباسشویی
بخش : صنعت زیر بخش : پلیمری و شیمیایی و پتروشیمی
خدمات تولیدی : شیمیایی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

پودرهای شوینده با استفاده از یک سورفکتانت4 مصنوعی به جای نمکهای اسید چرب فلزی که در صابون ها استفاده می شوند ،ساخته می شوند. این شویندهها، به عنوان پودرهای لباسشویی، پاک کننده سطوح سخت و غیره فروخته می شوند. اکثر موادشوینده پودری دارای صابون در مخلوط مواد تشکیل دهنده خودهستند، اما اساساً بیشتر به عنوان یک ضد کف عمل می کنندتا به عنوان یک سورفکتانت. این پودرها به طور کلی با استفاده از فرآیند تولید صابون به صورت دست های یا مداوم ساخته می شوند و سپس با استفاده از برخی عناصر فرموله می شوند. رایج ترین موادی که در ساخت شوینده پودری استفاده می شودعبارتند ازسورفکتانت، روش نکننده نوری، نرم کننده پارچه، آنزیم ها، مواد شویند هساز، سفیدکننده، عطرها و رایحه های مصنوعی و غیره.

ظرفیت : 4800 تن

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 538,342,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 229,097,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 74,186,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 21

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.