معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث واحد تولید فیلم حباب دار
بخش : صنعت زیر بخش : پلیمری و شیمیایی و پتروشیمی
خدمات تولیدی : صنعتی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

در این مطالعه قرار است به محصول فیلم یا روکش پلاستیکی حبابدار و بررسی خواص و ویژگی آن پرداخته شود. نایلو ن حبابدار تنها نایلونی است که دارا یساختار متفاوتی نسبت به سایر فیلم های پلی اتیلنی می باش د. سطح این نایلون صاف و یکنواخت نبوده و دارا ی حباب های برجست های است که با گازمخصوصی پر شده اند. این حبابها باعث به وجود آمدن بستری نرم و بالشت مانند می شوند که کالای بسته بندی شده را به خوبی از ضربه ها و آسیب هایفیریکی محافظت می نمایند. به دلیل قدرت ضربه گیری بالای نایلون حبابدار، این محصول با نام نایلون ضربه گیر نیز شناخته می شود. نایلون حبا ب دار میتواند ضربه های وارد شده به محصول را تا حد زیادی دفع نموده و در نتیجه از شکستگی، خشدار شدن و فرو رفتگی آنها جلوگیری کند. روکش حباب دار در اواخردهه 1950 توسط دو مخترع در گاراژی در هاوتورن نیوجرسی اختراع شد.

ظرفیت : 2160 تن در سال

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 380,843,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 129,162,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 2.5
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 75,904,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 30.5

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.