معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث واحد راه اندازی آب شیرین کن
بخش : صنعت زیر بخش : صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی
خدمات تولیدی : صنعتی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

شیرین سازی آب یا نمک زدایی به تمامی فرایندهای جداسازی نمک از آب گفته می شود. این فرایند در کاربردهایی شهری،صنعتی و تجاری بسیار مورد استفادهقرار می گیرد و بازده آن با پیشرفت صنعت، بهبود یافته است. این در حالی است که کاهش سطح آب زیر زمینی و خشک شدن رودخانه ها، سایر روش هایتامین آب شیرین را سخت و پر هزینه کرده است.

ظرفیت : 900000000 لیتر در سال

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 1,008,779,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 32,806,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 2
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 184,755,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 30.9

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.