معرفی پروژه

عنوان پروژه : تولید همزمان سیمان و برق سبز از ضایعات موز
بخش : صنعت زیر بخش : برق و الکترونیک
خدمات تولیدی : محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

محصولات پیشنهادی شرکت پل زدن میان سه چالش مهم سیمان ، برق و مدیریت پسماند ضایعات موز به صورت تولید همزمان برق ، زغال و سیمان (بصورت قطعات بتنی ) از این ضایعات است حل معضل ضایعات موز و مدیریت پسماند کارآمد و موثر این پسماند در جهت تولید 2 محصول استرتژیک برق و سیمان ، جلوگیری از آلودگی هوا خاک و همچنین تخریب ماشین آلات کشاورزی ناشی از سوزاندن ضایعات موز .

ظرفیت : 1555210 تن در سال

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 212,500,000,000 ریال نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 10,000,000,000 ریال دوره بازگشت سرمایه(PP) : 2
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 303,134,720,000 ریال
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 55

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.