معرفی پروژه

عنوان پروژه : طرح تولید بویه صیادی (BUOY)
بخش : صنعت زیر بخش : صنایع پلاستیک
خدمات تولیدی : بویه صیادی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه : نظر به رونق صنایع دریایی و وجود بیش از 3000 انواع شناورهای سنتی و صنعتی در چابهار و حومه و تامین ملزومات موردنیاز صیادی از خارج از کشور، ایجاد صنایع جانبی جهت تامین نیاز شناورهای صیادی و وجود مواد اولیه تولید بویه (صنایع پایین دستی پتروشیمی) این طرح را توجیه پذیر می نماید.
ظرفیت : 300 هزار بویه در سال

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام : 100 %
درصد مورد انتظار فروش در بازار : 80 %
برنامه زمانبندی : 2 سال
وضعیت پروژه : - زمین مورد نظر به متراژ 1 هکتار می باشد. - طول عمر مفید برای اجرای پروژه 20 سال می باشد. - مطالعات امکان سنجی برای این طرح انجام شده است. - زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذاری به سرمایه گذار می باشد. - تمام مجوزات مورد نیاز سرمایه گذار توسط سازمان صادر می گردد. - تسهیلات زیر ساختی (برق، آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...) فراهم شده است. - ماشین آلات، تجهیزات، و نیز شرکتهای سازنده و فروشنده در طرح امکان سنجی تعریف شده است.

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 8500 میلیون ریال نرخ بازده سرمایه : 24 %
میزان سرمایه در گردش : 3500 میلیون ریال دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3.1 سلا
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 8350 میلیون ریال
کل حجم سرمایه گذاری : 12000 میلیون ریال
نرخ بازده داخلی (IRR) : 30 %

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : non-governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.