معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث واحد تولید دستکش یکبار مصرف گذرگاه مرز ریمدان
بخش : صنعت زیر بخش : پلیمری و شیمیایی و پتروشیمی
خدمات تولیدی : صنعتی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

دستکش یکبار مصرف یک مورد ضروری در هر محیط مراقبت بهداشتی است. ا ین دستکش هامعمولا در بخش بهداشت و درمان، رستوران ها و مراکزت هیهمواد غذایی و موارد مشابه کاربرد دارد. دستکشهای یکبار مصرف نه تنها از پرستاران و پزشکان بلکهاز بیماران در برابر قرار گرفتن در معرض میکروبهای بالقوهخطرناک محافظت می کنند. مواد تشکیل دهنده همه این دستکش ها یکسان نیستند.دستکش ها کبار مصرف معمولا به وسیله یکی از سه ماده نیتریل ،لاتکسی اوی نیل ساخته می شوند. دستکش های لاتکس نسبتا راحت و مقرون به صرفه هستند ولیدرجه بالایی از حسا سیت پوستی را به همراه دارند.3 ساخته شده اند.

ظرفیت : 57.6 میلیون عدد سالانه

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 618,808,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 83,745,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 2.7
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 183,133,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 33

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.