معرفی پروژه

عنوان پروژه : طرح تولید پوشاک چرمی (کاپشن و..)
بخش : صنعت زیر بخش : صنایع نساجی - چرم
خدمات تولیدی : تولید پوشاک محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه : با توجه به وجود کشتارگاههای صنعتی در نواحی مرزی استان سیستان و بلوچستان و نیز از سوی دیگر امکان تامین چرم موردنیاز از کشورهای همسایه، می توان برای تولید پوشاک چرمی که مصرف عام دارد از پوست استحصال شده آنها استفاده نمود.
ظرفیت : 50000 دست در سال

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام : 100 %
درصد مورد انتظار فروش در بازار : 60 %
برنامه زمانبندی : 2 سال
وضعیت پروژه : - زمین مورد نظر به متراژ 1 هکتار می باشد - طول عمر مفید برای اجرای پروژه 20 سال می باشد. - مطالعات امکان سنجی برای این طرح انجام شده است. - زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذاری به سرمایه گذار می باشد. - تمام مجوزات مورد نیاز سرمایه گذار توسط سازمان صادر می گردد. - تسهیلات زیر ساختی ( برق، آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...) فراهم شده است. - ماشین آلات، تجهیزات، و نیز شرکتهای سازنده و فروشنده در طرح امکان سنجی تعریف شده است.

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 18600 میلیون ریال نرخ بازده سرمایه : 32 %
میزان سرمایه در گردش : 12700 میلیون ریال دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3.6 سال
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 3347 میلیون ریال
کل حجم سرمایه گذاری : 31300 میلیون ریال
نرخ بازده داخلی (IRR) : 33%

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : non-governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.