معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث واحد تولید بتن آماده (بچینگ بتن)
بخش : صنعت زیر بخش : صنایع معدنی و فلزی
خدمات تولیدی : معدنی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

این طرح در مورد تولید بتن آماده برای استفاده در صنایع ساختمان ، راه و مصارفی که امروزه نیاز به بتن آماده شده به مصرف نیازمند است تهیه شده است. دراین طرح مواد اولیه که شامل سیمان ، انواع ماسه و آب مصرفی به همراه متعلقات هست طی فرآیندی به صورت صنعتی با میزان متناسب مخلوط می شوند وبتن آماده برای مصرف تولید می گردد. نقطه مثبت این محصول این است است که دیگر نیاز نیست برای تولید بتن در محل ساخت و ساز منتظر تولید بتن درمحل بود. در این طرح بتن در محل تولید شرکت بتن مورد نظر تولید می شود و توسط وسایل نقلیه مناسب به محل حمل شده و در همان ساعت به مصرفمیرسد. در این طرح 25 نفر نیروی کار بومی نیز مشغول به کار خواهند بود. این طرح نیز در زمینی به مساحت 6000 متر مربع احداث خواهد شد.

ظرفیت : 36000 متر مکعب

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 262,205,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 33,560,600,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 2.6
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 367,411,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 37.81

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.