معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث مجتمع صنایع تولیدی و بسته بندی و پخش انواع نان صنعتی، سنتی، فانتزی و مشتقات آن
بخش : صنعت زیر بخش : صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی
خدمات تولیدی : محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

وجود تفاوت‌های اساسی در بین نان‌های صنعتی و سنتی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت نان طی سال‌های گذشته بوده است. اینکه چند درصد از سنتی‌ها یا چند درصد از صنعتی‌ها از بازار سهم دارند همواره محل بحث و بررسی فعالان این بخش از صنعت کشور به شمار می‌رفته است. در حقیقت تولید نان صنعتی در ایران به صورت مکانیزه، با ماشین‌آلات مجهز، بدون دخالت دست و در محیطی کاملاً بهداشتی صورت می‌گیرد. علاوه بر این، تولید نان صنعتی خواه حجیم، نیمه‌حجیم یا مسطح، دارای مزایایی همچون «استفاده از کارگرهای آموزش‌دیده و ماهر»، «عوارض جسمی کمتر برای کارگران»، «راندمان تولید بالا»، «عدم انتقال بیماری از کارگر به محصول»، «امکان استفاده از کارگران تحصیلکرده»، «ثبات در مدیریت»، «ایمنی بیشتر برای کارگران»، «استفاده از افزودنی‌های مجاز در حد فرمت‌های استاندارد و تحت نظارت نماینده بهداشت»، «ثبات کیفیت در تولید» و «کنترل وزن چانه‌ها» است. تولید نان سنتی در کشور نیز به روش دستی، بدون ماشین‌آلات و در حجم کم در قالب نان باگت یا لواش صورت می‌گیرد. از معایب نان سنتی می‌توان به «پخت با شعله مستقیم و نشستن ترکیبات سرطان‌زا (هیدروکربن‌های حلقوی) روی نان»، «پرت حرارتی بالا در فرهای پخت»، «عوارض جسمی بالا برای کارگران»، «عدم کنترل موازین بهداشتی فردی و محیطی»، «استفاده بیش از حد از مواد افزودنی خارج از دوز استاندارد و اصطلاحاً سر تاسی و عدم حضور نماینده بهداشت در واحد تولیدی»، «عدم ثبات در مدیریت واحد تولیدی»، «استفاده از کارگرهای غیرماهر و کم‌سواد»، «استفاده از افزودنی‌های غیرمجاز نظیر جوش‌شیرین، جوهر قند که عوارض جبران‌ناپذیری نظیر مشکلات گوارشی و اختلال در جذب و هضم، کم‌خونی، راشیتیسم، دیابت زودرس، آسیب به پرزهای روده و کاهش دریافت مواد معدنی (کلسیم و فسفر) و ویتامین‌ها دارد» اشاره کرد. به طور کلی نان صنعتی و سنتی در کنار نقاط مشترک بی‌شماری که با هم دارند در نحوه تولید، عرضه و دانش فنی با یکدیگر متفاوت هستند. این در حالی است که امروزه سهم نان صنعتی در سبد نانی کشور نسبت به نان سنتی کمتر است. در بررسی ها مشخص شد که هر ایرانی در ماه 608 گرم لواش، 312 گرم بربری، 192 گرم سنگک ماشینی، 121 گرم سنگک، 99 گرم تافتون، 17 گرم نان حجیم ضایع می کند. بطور معدل ضایعات نان توسط هر فرد در استان کشور 1350 گرم است. یعنی یک خانواده 5 نفره در ماه حدود 7 کیلو گرم دور ریز نان دارد که در ماه هزینه ای حدود 1500تومان به بیت المال تحمیل می کند. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ، اﻣﺮوزه ﻧﻴﺰ ﻗﻮت اﺻﻠﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻧﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻣﺼﺮف آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ روز اﻓﺰوﻧﻲ دارد، ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗتصادی اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای اﻳﻦ ﻃﺮح، ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺴﺘﺮ مناﺳﺒﻲ را ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺎﻫﺮ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺎﻫﺮ ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻧﻮان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﻳﻲ درآن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ظرفیت : 10000 تن

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 103,200,000,000 ریال نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 39,890,000,000 ریال دوره بازگشت سرمایه(PP) :
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 242,382,920,000 ریال
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 34

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.