معرفی پروژه

عنوان پروژه : پالت پلمیری
بخش : صنعت زیر بخش : پلیمری و شیمیایی و پتروشیمی
خدمات تولیدی : شیمیایی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

محصول مورد مطالعه در گزارش حاضر پالت پلاستیکی میباشد که در این راستا بازار داخلی و منطقه ای محصول مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. پالت 1 یک سازه چوبی یا پلاستیکی برا ی حمل ونقل است که حین حمل محصولات توسط لیفتراک، جک پالت، لودر، دستگاههای بالابر یا جرثقیل، از محصولات در یک ساختارپایدار پشتیبانی می کند. یک پالت، ساختار بنیادی یک واحد بار است که حمل ونقل و ذخیرهسازی محصولات مختلف را میسر می کند. کالا یا محصولات قرارداده شده بر روی پالت اغلب با تسمه یا شرینک 2 بسته بندی و حمل می شود. پس از اختراع پالت در قرن بیستم استفاده از آن به طور چشمگیری جایگزین انواع قدیمی تر جعبه های حمل ونقل شد.

ظرفیت : 180000عدد

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 469,255,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 170,473,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 132,524,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 32.7

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.