معرفی پروژه

عنوان پروژه : مجتمع شیلاتی( فراوری،بسته بندی و انجماد)
بخش : صنعت زیر بخش : کشاورزی و شیلات
خدمات تولیدی : شیلات محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

صید و بسته بندی و تنجماد و بطور کلی مشتقات شیلاتی امروزه از جایگاه بسیار زیادی بهره مند است و وجود مجتمع شیلاتی این امکان را فراهم می سازد تامحصولات دریایی با کیفیت و بسته بندی بهتری تهیه و عرضه گردد

ظرفیت : 300 تن

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 507,541,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 7,694,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 2.3
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) :
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 36

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.