معرفی پروژه

عنوان پروژه : تولید ظروف شیشه ایی برو سیلیکات
بخش : صنعت زیر بخش : لوازم خانگی
خدمات تولیدی : لوازم خانگی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

برای تولید شیشه های که در آشپزخانه استفاده می شودهم اکنون در اروپا برای تولید پیرکس از برروسیلیکات استفاده می شود اما در امریکا برای تولید پیرکس ازشیشه های سودا – لایم استفاده می شود . اما برای شیشه های آزمایشگاهی فقط از بوروسیلیکات استفاده می شود شیشه بروسیلیکات بدلیل مقاومت در برابرحرارت و دوام فیزیکی شهرت دارد.تولید انواع قوری و کتری –انواع جار و انواع ظروف آزمایشگاهی. – انواع ماگ و لیوان – بطی آب و پارچ آب – ظروففریزری

ظرفیت : 8130000عدد

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 164,125,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 512,649,960,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 56,138,148,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 39

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.