معرفی پروژه

عنوان پروژه : تولید و مونتاژ فریم عینک
بخش : صنعت زیر بخش : پلیمری و شیمیایی و پتروشیمی
خدمات تولیدی : پلیمری محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

استفاده از عینک های آفتابی برای هر فرد الزامی بوده و استفاده از عینک های طبی این محصول یعنی انواع فریم عینک ، از طرف تولید کنندگان نیز در حالافزایش است

ظرفیت : 1000000عدد

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 176,035,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 73,259,540,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 4
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 150,892,720,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 42

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.