معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث واحد فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی
بخش : صنعت زیر بخش : دارو و تجهیزات پزشکی
خدمات تولیدی : محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

ایران رویش گاه اصلی بسیاری از گونه های گیاهان دارویی با ارزش است. اینگونه ها در شرایط طبیعی و با بارندگی مختصر، مواد مؤثره نسبتاً بالایی تولید می کنند که با کشت اصولی آنها، این میزان قابل افزایش است و از این رهگذر، تولید، تبدیل و مصرف داخلی و صادرات گیاهان دارویی را در پی دارد. در حال حاضر، گیاهان دارویی در دنیا هم ازلحاظ کشت و تولید و هم ازلحاظ فرآوری و محصولات نهایی، رشد بسیار سریعی به خود گرفته است. مهمترین عامل در ترغیب به سرمایه گذاری و توجه ویژه به صنعت گیاهان دارویی، گرایش عمومی مردم به استفاده از گیاهان دارویی است. تأکید بر زندگی سالم، افزایش سن جمعیت، رشد مصرف مکمل های غذایی به خصوص در مورد بانوان، افزایش گرایش ها به سوی پیشگیری قبل از درمان، افزایش نگرانی ها در خصوص اثرات جانبی داروهای شیمیایی و افزایش ترجیح برای مصرف داروهای گیاهی و در نهایت رشد محبوبیت چندمنظوره گیاهان، از جمله علت های افزایش گرایش به خرید و مصرف گیاهان دارویی است.

 

ظرفیت : 600 تن

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 590,331,000,000 ریال نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 124,899,000,000 ریال دوره بازگشت سرمایه(PP) : 4.4
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 299,992,000,000 ریال
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 32

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.