معرفی پروژه

عنوان پروژه : گرانول XLPE
بخش : صنعت زیر بخش : پلیمری و شیمیایی و پتروشیمی
خدمات تولیدی : پلیمری محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

هدف از مطالعه حاضر بررسی گرانول XLPE بوده که در این راستا بازار داخلی و منطقه ای این محصول مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. گرانول XLPE از پلیاتیلن سنگین و سبک تولید شده و عمدتا در تولید روکش سیم و کابل به عنوان عایق کاربرد دارد. پلی اتیلن با توجه به ساختار مولکولی غیر قطبی دارای خواص بسیار مناسب از نظر الکتریکی عایق بودن و شیمیایی می باشد. در نتیجه دارای کاربردهای بسیار گسترده در صنعت کابل سازی بوده اما با وجود تمام مزایای پلی اتیلن، این پلیمر دارای مقاومت حرارتی پا نی می باشد. برای اصلاح این ضعف، پلی اتیلن را شبکه ای میکنند و XLPE تولید می گردد. زنجیره ارزش محصول مذکور در تصویر ذیل ارائه گردیده است .

ظرفیت : 5760 تن

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 557,048,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 466,236,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 4
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 94,185,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 28

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.