مرکز تفریحی نشانی بهترین زمان بازدید
پلاژ ساحلی تیس منطقه آزاد، بعد از میدان روستای تیس 24- 6
پلاژ ساحلی لیپار منطقه آزاد، بعد از هتل لیپار 24- 6
پلاژ خلیج چابهار، میدان شیلات 24- 6
مجتمع تفریحی دریا بزرگ چابهار، کمربندی جنوبی شهر 24- 6
ساحل دریا کوچک چابهار، انتهای بلوار امام(ره) اسکله هفت تیر 24- 6