معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث واحد بسته بندی فیلم شیرینک
بخش : صنعت زیر بخش : پلیمری و شیمیایی و پتروشیمی
خدمات تولیدی : صنعتی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

هدف از مطالعه حاضر بررسی محصول فیلم شرین ک 1 (فیلم بسته بندی) است. شرینک یکی از انواع بسته بندی بسیار پرکاربرد بوده و به معنای کشیده شدن وپوشش دهی می باشد و معمولا برای بسته بندی چندین قلم از اجناس یک شکل در کنار هم و یا برای محافظت و بسته بندی شکیل استفاده می شود روکشپلاستیکی یا فیلم شرینک، قشایی نازک و پلاستیکی است. زمانی که این روکش در اطراف محصول بسته بندی قرار می گیرد و توسط دستگاه شرینک پک حرارتمی بیند، مانند یک پک نایلونی به جداره بیرونی بسته بندی می چسبد. انواع فیلم شرینک در اکثر صنایع بسته بندی روز دنیا کارایی فراوانی دارد .

ظرفیت : 4032 تن در سال

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 430,401,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 270,268,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 66,225,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 28.8

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.