معرفی پروژه

عنوان پروژه : فرآوری و بسته بندی مواد غذایی
بخش : صنعت زیر بخش : صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی
خدمات تولیدی : صنایع غذایی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

با برطرف کردن مشکلات بخش بسته بندی این محصولات و ارائه راهکارهای مناسب جهت بسته بندی و رعایت استانداردهای جهانی می توان به عرصه رقابتدر بازارهای جهانی وارد شد و بسیاری از چالش تجارت و حتی تبلیغات در عرصه خشکبار با ارائه این محصولات به صورت بسته بندی قابل حل می باشد.

ظرفیت : 2300تن

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 36,671,200,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 104,530,800,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 1
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 111,339,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 35

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.