معرفی پروژه

عنوان پروژه : آنژیوکت
بخش : صنعت زیر بخش : دارو و تجهیزات پزشکی
خدمات تولیدی : پزشکی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

آنژیوکت یا کاتت ر 1 عروق محیطی (به انگلیسیperipheral venous catheter ) یک کاتتر کوچک و قابل انعطاف است که در داخل عروق محیطی بیمار جهت تزریق وری دی 2 و مایع درمانی قرار داده می شود. پس از قرار دادن آنژیوکت نیز میتوان برا ی گرفتن خون از آن استفاده کرد. آنژیوکت به وسیله سوزنی که دارد وارد ورید بیمار می شود، زمانی که کاتتر در ورید بیمار قرار گرفت سوزن یا همان نیدل سوزن از آنژیوکت خارج می شود و کاتتر در رگ بیمار باقی می ماند سپسبا استفاده از یک چسب ضد حساس یت روی پوست بیمار محکم می شود. آنژیوکت های جدید به شکلی ساخته شده اند که از نیدل استیک 3 جلوگیری میکنند.

ظرفیت : 14400000عدد

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 455,550,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 48,073,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 71,310,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 29.9

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.