معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث واحد تولید بطری مواد شوینده
بخش : صنعت زیر بخش : پلیمری و شیمیایی و پتروشیمی
خدمات تولیدی : محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

بطری مواد شوینده تولید شده از پلی اتیلن پرداخته و در ا ین راستا بازار داخلی و منطقه ای محصول مذکور بررسی می گردد. بسته بندی مواد شوینده یکی ازمهمترین ارکان خط تولید شوینده ها است؛ چون به واسطه بسته بندی ، ماندگاری محصول بالا می رود و همچنین نوع بسته بندی می تواند مشتری را برایخرید ترغیب می کند . امروزه از مواد مختلفی برای بسته بندی محصولات صنعتی و مواد غذایی استفاده می شود ؛ یکی از معروف ترین مواد در این حوزه، پلیاتیلن سنگین است که قابلیت های زیادی دارد .

ظرفیت : 2225 تن

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

با توجه به مواردی مانند کمبود پیش بینی شده برای بازار در سال های آتی، متوسط ظرفیت اسمی سایر واحدهای فعال، فضای موجود جهت احداث واحدموردنظر طرح و همچنین عدم وجود واحد تولیدی این بطری ها در استان فارس، ظرفیت سالانه طرح را می توان حدود 2 هزار تن در نظر گرفت . بنابراین براساس نتایج حاصل گردید ه از مطالعات حاضر، سرمایه گذار ی در زمینه تولید محصول از دیدگاه بازار دارای توجیه می باشد.

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 459,904,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 134,197,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 95,526,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 30.8

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.