معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث واحد تولید ورق فولادی آلیاژ عریض به روش نورد گرم
بخش : صنعت زیر بخش : صنایع معدنی و فلزی
خدمات تولیدی : صنعتی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

فرایند نورد که یکی از بهترین و کاربردی ترین روش های شکل دادن است عبارت است از گذراندن بخشی از ماده و تغ ر شکل آن از طریق عبور بین غلتک ها کهدر اثر تنش فشاری اعمال شده توسط غلتک های ضخامت ماده کاهش می یابد دستگاه های نورد در مدل های دو ، سه و چهار غلتکه موجود است بیساری ازمحصولات پرکاربرد ساختمانی مثل تیرآهن و نبشی با مقاطع مختلف به وسیله این فرآیند تولید می شود

ظرفیت : 1000000 تن در سال

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 192,681,685,025,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 63,173,187,763,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 73,008,326,269,280
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 29.32

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.