معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث کارخانه تولید کاغذ کرافت
بخش : صنعت زیر بخش : سایر
خدمات تولیدی : کاغذ صنعتی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

کاغذ کرافت یک ماده مقوای قوی است که از خمیر شیمیایی تولید شده د ر فرآیند کرافت تشکیل شده است. کاغذکرافت به دلیل دوام، خاصیت ارتجاعی ومزایای سازگار با محیط زیس ت ، یک ماد ه متداول در تجارت الکترونیک ومحصولات بسته بندی مواد غذایی است.

ظرفیت : 386,900 تن

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 273,827,400,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 9,229,860,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 1.55
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 217,178,560,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 52

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.