معرفی پروژه

عنوان پروژه : تولید انواع شناورهای صیادی فلزی و فایبرگلاس
بخش : صنعت زیر بخش : پلیمری و شیمیایی و پتروشیمی
خدمات تولیدی : محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

شناورهای صیادی برای انجام صید ماهی و دیگر آبزیانی و شناورهای تفریحی به منظور ورزش و تفریح مورد استفاده قرار می گیرد .

 

ظرفیت : 50 میلیون تن

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 72,894,000,000 ریال نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 199,206,000,000 ریال دوره بازگشت سرمایه(PP) : 4
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 372,200,000,000 ریال
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 39

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.