آثار آدرس بهترین زمان بازدید
قلعه پرتغالی ها منطقه آزاد، نرسیده به پلاژ تیس (میدان تیس) 24- 6
غارهای 3 گانه منطقه آزاد، روستای تاریخی تیس 18- 6
قبرستان تاریخی تیس منطقه آزاد، روستای تاریخی تیس 18- 6
مسجد جامع تیس منطقه آزاد، روستای تاریخی تیس 24- 6
پست و تلگرافخانه چابهار، خیابان مولوی 18- 6
مقبره سید غلامرسول چابهار، بلوار شهید ریگی 18- 7
موزه مردم شناسی چابهار، انتهای غربی بلوار امام خمینی (ره) 18- 7