معرفی پروژه

عنوان پروژه : تولید ورق چوب پلاست
بخش : صنعت زیر بخش : پلیمری و شیمیایی و پتروشیمی
خدمات تولیدی : محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

چوب پلاست کامپوزیتی است که از اختلاط الیاف و مواد پلیمیری (pvc,pe,pp ) بوجود می آید این محصول دارای ظاهری شبیه چوب و خواصی همچون پلاستیک دارد

 

ظرفیت : 3000 تن

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 521,763,000,000 ریال نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 130,369,000,000 ریال دوره بازگشت سرمایه(PP) : 4
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) :
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 36

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.