احداث بازارچه سنتی تیس (عرضه محصولات محلی و سنتی)

مجتمع اداری تجاری و مالی منطقه آزاد چابهار

مجتمع گلخانه ای