قرارگیری ایران در شاهراه ترانزیتی متصل‌کننده آسیا به اروپا، و کشورهای جنوبی به کشورهای شمالی محصور در خشکی، ایران را تبدیل به یکی از مراکز مهم خدمات لجستیکی در جهان نموده است، بندر چابهار تنها بندر ایران در حاشیه اقیانوس هند می‌باشد که به‌عنوان یک دروازه ترانزیتی و لجستیکی برای بازار داخلی و خارجی  نیز مطرح می‌باشد که با انجام فعالیت‌های مرتبط با لجستیک از قبیل انبارداری، امور گمرکی و ترخیص، بیمه، عملیات مالی و پولی، مدیریت تولید، توزیع، صادرات و واردات، حمل‌ونقل، بسته‌بندی، تجمیع و ردیابی کالا، اطلاع‌رسانی و سایر خدمات وابسته، می تواند ضمن کاهش هزینه و زمان حمل‌ونقل کالا، فرصت‌های اقتصادی سودآوری را در توسعه تأسیسات لجستیکی فراهم بیاورد.

 

معافیتها و تسهیلات بندر چابهار

 • تخفیف 30 درصدی در کلیه ردیفهای حقوق و عوارض بندری وارد بر کشتیهای کانتینری
 • تخفیف 30 درصدی هزینه های تخلیه و بارگیری کانتینر THC نسبت به سایر بنادر ایران
 • تخفیف 75 درصدی در انبارداری کانتینرهای وارداتی و صادراتی
 • ارائه تخفیفات پلکانی در THC کانتیترهای وارده به خطوط کشتیرانی
 • تخفیف 55 درصدی هزینه پهلوگیری کشتی های تجاری و لجستیکی در چابهار
 • تخفیف 50 درصدی هزینه ترانزیت زمینی در چابهار

 

ظرفیت ها و فرصت های پایتخت دریایی ایران ( منطقه آزاد چابهار )

 

 • پل ارتباطی کشورهای CIS و قفقاز با جنوب شرق آسیا خصوصا" چین و هند
 • پل ارتباطی کشورهای اروپایی با شرق آسیا و کشورهای حوزه خلیج فارس
 • کوتاه تریت مسیر ارتباطی بین روسیه ، هند ، چین
 • ظرفیت تبدیل شدن چابهار در ایران به عنوان شهر لجستیکی و هاب ترانزیتی منطقه
 • رقیبی جدی برای کانال سوئز در مبادلات تجاری بین شرق و غرب
 • ارزان ترین مسیر هزینه حمل کالای ترانزیتی تا 30 درصد نسبت به سایر مسیرها منطقه
 • کاهش زمان حمل و نقل کالا تا 40 درصد نسبت به سایر مسیر ها خصوصا" کانال سوئز

 

 

هزینه های محلی خدمات کشتیرانی ج.ا.ا در بندر چابهار ( بندر شهید بهشتی و شهید کلانتری)

 

ردیف

شرح خدمات

کانتینر 20 فوت

کانتینر 40 فوت

1

هزینه THC تخلیه وارداتی

124 دلار

186.20 دلار

2

هزینه THC تخلیه ترانزتی خارجی

88.5 دلار

133 دلار

3

هزینه  THC   بارگیری صادراتی

124 دلار

186.20 دلار

4

هزینه  THC   بارگیری  ترانزیتی

88.5 دلار

133 دلار

5

هزینه های ترخیصیه

46.000.000 ریال

50.000.000 ریال

6

هزینه صدور بارنامه  صادراتی

15.000.000 ریال

15.000.000 ریال

7

هزینه حمل زمینی از چابهار تا نیمروز افغانستان

2500 دلار

به شرط انتقال کانتینر خالی به بندرعباس در مدت یک ماه

8

اخذ پروانه عبور موقت

810.000 ریال

810.000 ریال

9

صدور و اصلاحیه و یا صدور مجدد هر فقره ترخیصیه و چاپ و تحویل قبض انبار الکترونیکی اسناد وارداتی:

 

الف: از 1 تا 5 دستگاه کانتینر

ب: مازاد بر 5 دستگاه کانتینر تا 20 دستگاه کانتینر

ج: 21 دستگاه کانتینر به بالا

 

 

 

17.857.000 ریال

625.000 ریال

27.250.000 ریال

 

 

 

17.857.000 ریال

625.000 ریال

27.250.000 ریال

10

صدور و اصلاحیه و یا صدور مجدد بارنامه یا )Release Telex  اسناد صادراتی ):

 

الف: از 1 تا 5 دستگاه کانتینر

ب: مازاد بر 5 دستگاه کانتینر تا 20 دستگاه کانتینر

ج: 21 دستگاه کانتینر به بالا

 

 

15.000.000 ریال

625.000 ریال

24.375.000 ریال

 

 

15.000.000 ریال

625.000 ریال

14.375.000 ریال

11

تجمیع و تفکیک بارنامه و یا مانیفست کالاي ورودي به بنادر کشور به ازاء هر مورد

13.750.000

13.750.000

 

12

صدور موافقت و چاپ و تحویل هر فقره حکم ترانشیپ در صورت درخواست دریافت کننده کانتینر

13.750.000 ریال

13.750.000 ریال

13

بارگذاري اطلاعات الکترونیک در مجموع سیستم هاي یکپارچه به ازاء هر ست بارنامه (وارداتی-صادراتی)

4.125.000 ریال

4.125.000 ریال

14

هزینه هر عدد پلمب صادراتی

6.875.000

6.875.000

15

برچسب زدایی

13.750.000

13.750.000

 

 

 

 

تبصره :1 هزینه پروانه عبور موقت به تعداد کانتینرها، بدون لحاظ سایز کانتینر محاسبه می گردد .

تبصره :2 در صورت پشت نویسی اصل بارنامه جهت Release Telex فقط یک مرتبه هزینه فوق دریافت می گردد، مگر آنکه پس از درخواست و صدور بارنامه، مجددا درخواست Release Telex شود . در این صورت هزینه صدور بارنامه اول به همراه هزینه Release Telexاخذ می گردد.

تبصره :3 از کانتینرهاي SOC ، علاوه بر دریافت هزینه ترخیصیه کالا، هزینه صدور ترخیصیه براي محفظه ي کانتینري که معادل هفتاد و پنج درصد (%75) هزینه صدور ترخیصیه می باشد اخذ می گردد .

تبصره :4 صدور یا تحویل ترخیصیه در محل اقامت قانونی شرکت نمایندگی کشتیرانی می باشد . تقاضاي صدور یا تحویل ترخیصیه در محلی دیگر با افزایش%25 هزینه ترخیصیه به نسبت نرخ مندرج در جدول تعرفه خواهد بود .

تبصره :5 هزینه تخلیه و کارمزد تخلیه کانتینر خالی برگشتی خارج از ترمینال به دپو برابر صورت حساب نمایندگی در تعهد پرداخت گیرنده کانتنیر میباشد.

تبصره :6 هزینه اسنادي درخواست صدور بارنامه در کشوري غیر از مبداء بر اساس محاسبات مالی و اداري ارائه دهنده خدمات ، قابل وصول می باشد .

تبصره :7 تحویل کانتینر خالی ( ترم صادرات ) مستلزم اخذ تعهدنامه و تضامین معتبر از فرستنده کالا برابر با دستورالعمل کانتینر وارداتی می باشد.

تبصره :8 تحویل نامه واگذاري کانتینر خالی براي بارگیري محموله صادراتی مستلزم اخذ %5 کرایه حمل می باشد و در صورت لغو بوکینگ این مبلغ مازاد بر هزینه دیرکرد کانتینر، بعنوان خسارت ابطال توافق حمل لحاظ میگردد .

تبصره :9 چاپ و تحویل حکم ترانشیپ با درخواست دریافت کننده کانتینر صورت می پذیرد. لیکن منوط به موافقت مالک کانتینر و یا نماینده قانونی وي می باشد.

تبصره :10 بارگذاري اطلاعات بارنامه اي که بیش از یک HS کد داشته یا اصلاحیه بارگذاري اطلاعات، مستلزم اخذ مبلغ 2/750/000 ریال مازاد بر بارگذاري اولیه بابت هر HS کد می باشد .

تبصره :11 ارائه خدمات اداري بابت هرگونه اصلاحیه مورد تقاضاي ذینفع، مستلزم اخذ مبلغ 6/875/000 ریال مازاد بر هزینه هاي مندرج در جداول میباشد.

تبصره 12 : بابت ارائه خدمات کارگزاري THC %3 ارزش THC اخذ میگردد. این هزینه براي شرکتهاي فورواردر با لحاظ %1 تخفیف ، %2ارزش THCمیباشد.

تبصره 13 : تاخیر در پرداخت و تسویه هزینه THC مستلزم جریمه عدم پرداخت میگردد . مبداء زمانی شروع جریمه روز 26 ام بعد از تاریخ اعلامیه ورود بوده و روزانه تا تاریخ پرداخت و تسویه THC هر روز 1 هزارم مبلغ THC جریمه محاسبه و قابل وصول است .

تبصره :14 اخذ هرگونه وجهی بابت پرینت اظهارنامه و یا هر عنوان مشابه دیگر مجاز نمی باشد .

تبصره :15 این تعرفه از تاریخ 1402/10/01 معتبر و اجرایی خواهد بود و مبناي اجراء و وصول هزینه هاي حمل دریایی و حاکمیت تعرفه هاي این بخشنامه بر عملیات صورت پذیرفته ، زمان تسویه حساب و پرداخت ذینفع میباشد.

 

اطلاعات خدمات بندری/ریز هزینه های خطوط بدون محاسبه THC

 

 

 

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره 35312292-054 با کارشناسان حوزه حمل و نقل و ترانزیت سازمان تماس بگیرید.