معرفی پروژه

عنوان پروژه : ست سرم
بخش : صنعت زیر بخش : دارو و تجهیزات پزشکی
خدمات تولیدی : تجهیزات پزشکی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

هدف از مطالعه حاضر بررسی محصول ست سرم وسیله ای است که بعنوان رابط بین بدن و محقظه حاوی مایعات تزریقی عمل کرده و برای انتقال آهسته مایعات حاوی مواد دارویی یا غذایی از طریق آنژیوکت یا اسکالپ به بدن به کار می رود.

ظرفیت : 10000000عدد

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 566,156,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 26,681,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 4
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 131,620,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 32.4

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.