معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث واحد تولید درب و پنجره یو پی وی سی(UPVC)
بخش : صنعت زیر بخش : صنایع معدنی و فلزی
خدمات تولیدی : صنعتی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

تولید درب و پنجره UPVC یکی از طرح های ملی تلقی می گردد. بحث استفاده از این صنعت در ایران، قبل از انقلاب نیز مطرح بوده است و گام های کوچکینیز در این زمینه برداشته شده بود ولی متاسفانه به عنوان یک صنعت نو و مدرن به آن نگریسته نشده و فقط به صورت پراکنده در بعضی نقاط مورد استفادهقرارگرفته است.باتوجه به اینکه بخش اعظمی از انرژی در داخل ساختمان ها چه از نوع مسکونی و چه سایر کاربریها مصرف می شود، یکی از بخش هایتاثیرگذار در جلوگیری از هدر رفتن انرژی و مصرف بهینه آن در این بخش، استفاده از درب ها و پنجره های استاندارد هستند؛ این محصولات باتوجه بهخصوصیاتی که دارند علاوه بر عایق بودن در برابر گرما و سرما، راهکاری برای رهایی از آلودگیهای صوتی و محیطی هستند.

ظرفیت : 20000پنجره 1*1و 10000 درب2*1 عدد

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 454,428,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 159,681,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 4.68
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 87,740,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 30.35

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.