معرفی پروژه

عنوان پروژه : واحد تولید استایرن
بخش : صنعت زیر بخش : پلیمری و شیمیایی و پتروشیمی
خدمات تولیدی : محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

استایرن یک مایع روغنی بی رنگ است این ترکیب به راحتی تبخیر می شود و بوی شیرین دارد هر چند در غفلت های زیاد بوی مطبوی کمتری دارد کاربرد این ماده برای مواردی مانند وسایل دامپزشکی لوازم خانگی ، لیوان های نوشیدنی ، ظروف غذا و آستر های درب یخچال استفاد می شود. این فرآیند دو مرحله ای است ابتدا آلکیلاسیون بنزن با اتیلن برروی بستری از کاتالیست زئولیت جامد انجام شده و اتیل بنزن حاصل می شود . در مرحله دوم اتیلن بنزن با بخار 900 درجه سانتی گراد مخلوط شده و با عبور از روی کاتالیست اکسید آهن در دمای بالاتر از 600 درجه سانتی گراد هیدروژن زدایی و به استایرن تبدیل می شود.

ظرفیت : 100000 تن در سال

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 60,806,250,000,000 ریال نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : دوره بازگشت سرمایه(PP) : 24
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 26,927,550,000,000 ریال
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 20

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.