نام درمانگاه تلفن نشانی
درمانگاه منطقه آزاد 35321800- 054 منطقه آزاد، روبروی نمایندگی تویوتا
کلنیک جراحی ایرانیان 3531144081- 054 منطقه آزاد، بالاتر از مجتمع صدف
بیمارستان امام علی (ع) 17- 35333014- 054 چابهار، تقاطع خیابان بلوار قدس و خیابان شهید باهنر
درمانگاه شبانه روزی سینا 35321981- 054 چابهار، بلوار امام (ره)
درمانگاه حامیان سلامت 35324225- 054 چابهار، بلوار قدس، روبروی اداره برق
درمانگاه تأمین اجتماعی 35332271- 054 چابهار، بلوار توحید
درمانگاه سیدالشهداء (ع) 35330078- 054 چابهار، بلوار امام(ع) خیابان تعاون