معرفی پروژه

عنوان پروژه : تولید لامپ های LED
بخش : صنعت زیر بخش : برق و الکترونیک
خدمات تولیدی : برق محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

این طرح در راستای اقتصادی مقاومتی و درجهت خودکفایی کشور قراردارد بدین دلیل که هم اکنون بیش از 60درصد نیاز کشور به این محصولات از طریق واردات تامین می گردد و از مهمترین اهداف کلان این طرح پس از پاسخگویی به نیاز بازار داخلی قصدگام نهادن در عرصه صادرات بالاخص به بازار کشور های همسایه و خاورمیانه را دارد. و در این راستا مطالعات بین المللی لازم انجام پذیرفته است

ظرفیت : 300000عدد

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 30,814,105,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 203,320,395,514 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 234,134,500,514
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 24

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.