نام داروخانه تلفن نشانی
داروخانه تیس 054-35391571 منطقه آزاد - روستای تیس - نرسیده به مسجد جامع
داروخانه شبانه روزی شفا 35322492- 054 چابهار، بلوار امام(ره) روبروی کلینیک سینا
داروخانه شبانه روزی کریم زاده 35322103- 054 چابهار، بلوار امام(ره) خیابان خیام
داروخانه سینا 35321464- 054 چابهار، بلوار امام(ره) روبروی کلنیک سینا
داروخانه مکران 35322375- 054 چابهار، بلوار امام(ره) نبش خیابان خیام
داروخانه رازی 35322148- 054 چابهار، بلوار امام خیابان خیام، بعد از بازار فجر
داروخانه موسوی 35330078- 054 چابهار، بلوار امام(ره) خیابان تعاون درمانگاه سیدالشهداء
داروخانه حکیم   چابهار، بلوار امام(ره) خیابان سینا