معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث واحد مجتمع تفریحی و ورزشی گذرگاه مرزی ریمدان
بخش : گردشگری زیر بخش : گردشگری
خدمات تولیدی : گردشگری تفریحی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

در دنياي امروزي و با پيشرفت تکنولوژی ، جوامع به دنبال بهترین ارائه ی خدمات از سوی مراکز مختلف هستند که مهترین این خدمات مربوط به فراهم کردنمکانی است که موجب صرفه جویی در وقت و انرژی میباشد. مجتمع های تفریحی ورزشی در کشورهای همسایه، بخش قابل توجهی از جامعه در ایران، را باعثمسافرت های خارجی به این کشورها کرده و سالانه هزینه های سنگینی را بابت حضور در این مجتمع ها صرف می کنند. حال با توجه به وجود قابلیت ها یوجود بازرگانان و تورست ها در این منطقه به دلیل شرایط مساعد بندر چابهار و کمبود مجتمع های تفریحی ورزشی در این منطقه برای فراهم کردن امکاناتتفریحی و ورزشی ، در این طرح به دنبال توجیه طرح احداث و بهره برداری از مجتمع تفریحی و ورزشی در سازمان منطقه آزاد صنعتی چابهار هستیم.

ظرفیت : 57000نفر

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 221,594,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 3,824,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 2.4
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 197,290,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 50

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.