معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث واحد راه اندازی اتوبوس دریایی
بخش : گردشگری زیر بخش : گردشگری
خدمات تولیدی : غیر صنعتی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

کلیه فعالیت هایی که توسط گردشگران با اهداف تفریحی، گردشگری، مسافری در محیط های مرتبط با آب شامل: رودخانه ها،صورت می پذیرد، گردشگریدریایی ،Offshore( و فراساحلی )Onshore دریاچه ها، سدها، تالابها، دریاها، سواحل مربوطه نامیده می شود . گردشگری دریایی شامل مجموعه ای از خدمات ازقبیل خدمات مدیریتی، آموزشی، بازاریابی، گردشگری، حمل و نقل، امورگمرکی، بیمه، تبلیغات و تسهیل در امر ورود و خروج گردشگران می باشد و با هدفتوسعه فرهنگ گردشگری، مبادلات بازرگانی خدمات در حوزه دریا در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، توسعه صادرات خدمات، کسب درآمدهای ارزی، تبادلو انتقال دانش فنی و فناوری های پیشرفته، بسط مناسبات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و توسعه اشتغال صورت می پذیرد . گشت و گذار و تفریح در دریایخلیج فارس همراه با شناورهای تفریحی یکی از تفریحات لذت بخش است. شناورهای تفریحی برای اهداف توسعه گردشگری دریایی وارد این عرصه شده اند.

این شناورها یکی از جاذبه های توسعه گردشگری دریایی هستند که با امکانات و تجهیزات اقامتی، تفریحی وپذیرایی جهت گشت های ساحلی طراحی شده اند. 

مهم ترین اهداف این شناورهای ایجاد مسافرت های تفریحی دریایی است.

 

ظرفیت : 356400بلیط

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 355,275,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 8,503,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 110,381,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 34.7

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.