معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث مجتمع بوم گردی
بخش : گردشگری زیر بخش : گردشگری
خدمات تولیدی : محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

گسترش صنعت گردشگری در مکان هایی که پتانسیل بالقوه جذب گردشگر را دارند می تواند به عنوان ابزاری کارآمد در جهت رشد و توسعه همه جانبه جوامع میزبان به کار گرفته شود. وجود جاذبه یک عنصر لازم و نه کافی در جهت رشد و توسعه صنعت گردشگری محسوب می شود، زیرا توسعه صنعت گردشگری در هر منطقه نیازمند شناسایی دقیق محدوده، ارائه خدمات و تسهیلات مورد نیاز گردشگران و نیز معرفی در جهت جذب گردشگران می باشد. رشد و گسترش گردشگری منافع متعددی برای جوامع میزبان به همراه دارد که یکی از آنها منافع اقتصادی است. صنعت گردشگری آنچنان در توسعه اقتصادی، اجتماعی کشورها اهمیت دارد که.) اقتصاد دانان آن را صادرات نامرئی نامیده اند )از جمله زیباترین جاذبه های گردشگری بندر چابهار می توان اشاره کرد به قلعه پرتغالی ها، قلعه پیروزگت، گل افشان، کو ههای مینیاتوری )کوه های مریخی(، تالاب لیپار، موزه محلی چابهار، انجیر معابد، منطقه گاندو، بندرگواتر، مسجد جامع تیس، مسجد جامع دزک، غارهای بان م سیتی، گورستان های تاریخی روستای تیس،گورستان دشتیاری و گورستان تپه نهادی. چابهار علاوه بر جاذبه های گردشگری، صنایع دستی زیبا و غذاهای محلی لذیذی نیز دارد که بسیار مورد توجه گردشگران است که این موضوع بیش از پیش اهمیت احداث مجتمع گردشگری رفاهی و اقامتی را جهت ارائه خدمات و تسهیلات مورد نیاز گردشگران نمایان می کند.

 

ظرفیت :

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 399,458,900,000 ریال نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 2,468,380,000 ریال دوره بازگشت سرمایه(PP) : 2
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 429,582,840,000 ریال
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 52

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.