معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث هتل و رستوران
بخش : گردشگری زیر بخش : گردشگری
خدمات تولیدی : غیر صنعتی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

گردشگری در جهان کنونی به عنوان صنعتی پاک و سومین پدیده اقتصادی پویا، رو به توسعه پس از صنایع نفت و خودرو سازی، توجه بسیاری از کشورها را بهخود جلب کرده است. با توجه به رتبه ایران در جمع کشورهای دارای میراث فرهنگی واستعدادهای گردشگری از یک سو و پول ساز بودن این صنعت و جایگزینیسایر منابع در آمدی به جای درآمد نفت از سوی دیگر، تصمیم و اهتمام به توسعه این صنعت را امری کاملاً منطقی و الزامی می نماید. امروزه سفرهای متنوع دردنیا باعث شده متصدیان صنعت گردشگری به ساخت مکان هایی اقدام کنند تا مراتب رفاهی افراد تأمین شود. سفرهای کاری، تجاری، تبلیغاتی و تفریحیفرهنگی افراد را مجاب کرده تا به ساخت و برداشت از مکان هایی اقدام کنند که به آنها هتل می گویند. هتل طرح حاضر برای اقامت شامل سو ت (50 عدد)،اتاق دو تخته ( 150 عدد) و اتاق یک تخته( 50 عدد) طراحی شده است. هتل در نظر گرفته شده برای طرح حاضر به گونه ای است که امکان ارائه خدمات اقامتیو رفاهی را برای مسافرین و سایر افراد نیز شامل شود.

ظرفیت : اجاره سویت VIPدر سال 16500 نفر اجاره اتاق 2 خواب

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 3,158,678,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 58,012,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 283,810,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 30.8

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.