معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث و بهره برداری از مجتمع تفریحی و ورزشی
بخش : گردشگری زیر بخش : سایر
خدمات تولیدی : محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

در دنیای امروزی و با پیشرفت تکنولوژی ، جوامع به دنبال بهترین ارائه ی خدمات از سوی مراکز مختلف هستند که مهترین این خدمات مربوط به فراهم کردن مکانی است که موجب صرفه‌جویی در وقت و انرژی می باشد. مجتمع های تفریحی ورزشی در کشورهای همسایه، بخش قابل‌توجهی از جامعه در ایران، را باعث مسافرت های خارجی به این کشورها کرده و سالانه هزینه‌‌های سنگینی را بابت حضور در این مجتمع ها صرف می‌کنند. حال با توجه به وجود قابلیت ها ی وجود بازرگانان و تورست ها در این منطقه به دلیل شرایط مساعد بندر چابهار و کمبود مجتمع های تفریحی ورزشی در این منطقه برای فراهم کردن امکانات تفریحی و ورزشی ، در این طرح به دنبال توجیه طرح احداث و بهره برداری از مجتمع تفریحی و ورزشی در سازمان منطقه آزاد صنعتی چابهار هستیم.

 

ظرفیت :

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 221,594,000,000 ریال نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 3,824,000,000 ریال دوره بازگشت سرمایه(PP) : 2
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 197,290,000,000 ریال
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 48

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.