معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث مجتمع ورزشی – آموزشی کارتینگ
بخش : گردشگری زیر بخش : گردشگری
خدمات تولیدی : محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

کارتینگ یا مسابقه کارتینگ نوعی از ورزش موتوری با خودروهای چرخ باز است. این گونه خودروهای چهارچرخه کوچک و چرخ باز کارت نام دارند. با ماشین های کارت معمولاً در مسیرهای کارت سواری که در مقیاسی کوچک نسبت به بزرگراه های واقعی ساخته می شوند مسابقه داده می شود. کارتینگ معمولاً به عنوان قدم اول در مسیر رسیدن به ورزش های پرخرج تر خودروسواری به شمار می آید. اگر مسیرگاه کارتینگ درون یک ساختمان باشد به این نوع کارتینگ، کارتینگ سرپوشید ه (Karting Indoor )گفته می شود.

 

ظرفیت :

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 399,920,330,000 ریال نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 6,615,340,000 ریال دوره بازگشت سرمایه(PP) : 1.76
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 141,007,050,000 ریال
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 44

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.