معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث هتل 5 ستاره
بخش : گردشگری زیر بخش : غیر صنعتی
خدمات تولیدی : گردشگری محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

رایج ترین ترین مکان اقامتی که اکثر مسافران جهت اقامت خود در نظر می گیرد ،هتل ها هستند هتل ها براساس کیفیت ،خدمات و امکاناتی که در اختیارمسافران خود قرار می دهند از یک ستاره تا پنج ستاره و حتی هفت ستاره رتبه بندی می شوندکه این درجه بندی ها از یک سری استانداردهای رایج پیروی میکنند.

ظرفیت : 525 تخت خواب

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 5,526,105,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 440,095,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 6
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 791,726,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 29

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.