معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث شهرک مسکونی تیاب 3
بخش : خدمات زیر بخش : مسکونی و اداری و تجاری
خدمات تولیدی : محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

احداث شهرک مسکونی شامل کاربریهای ویلایی با مساحت 26228 متر مربع 1779 مترمربع کاربری خدماتی

 

ظرفیت : 26000 متر مربع

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 4,915,561,300,000 ریال نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 1,850,926,000,000 ریال دوره بازگشت سرمایه(PP) : 4.6
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 5,105,561,300,000 ریال
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 49

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.