معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث مجتمع سردخانه
بخش : خدمات زیر بخش : غیر صنعتی
خدمات تولیدی : سایر محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

در صنایع شیلاتی سردخانه اساسی ترین نقش را در نگهداری فرآورده های دریایی دارد. بطوریکه امروزه با توجه به صنعتی شدن صید و صید انبوه آبزیان، سرماوسرخانه بهترین روش نگهداری ماهی تا رساندن با بازار می باشد در ایام قدیم که سرخانه وجود نداشت مقدار صید هم کم بود معمولا از روشهای خشککردنماهی، شورکردن، دودی کردن، ماریناد کردن برای نگهداری ماهی استفاده می کردند اما امروزه که صید جهانی با بالای 100میلیون تن در سال رسیده سیستمهایبرودتی و سرخانه تنها صنایع پاسخگو به نگهداری ماهی در جهان می باشند و اکنون سیستم های مختلفی با توجه به نوع صید، سردخانه کوچک و بزرگبرای انجماد و نگهداری ماهی پیش بینی شده است.

ظرفیت : 3000 تن

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 2,043,387,150,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 139,246,700,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 2
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 1,008,230,960,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 41

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.